ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

W branży zarządzania nieruchomościami, a w szczególności we Wspólnotach Mieszkaniowych najważniejsi są mieszkańcy oraz ich potrzeby. Niejednokrotnie we Wspólnotach Mieszkaniowych przekonanie większości współwłaścicieli do realizacji istotnego i ważnego projektu wymaga dużego wkładu pracy, czasu oraz przekonania do korzyści płynących dla Wspólnoty.

Na początku staramy się wysłuchać potrzeb i oczekiwań właścicieli, by później elastycznie dostosować zakres świadczonych usług do wymagań klienta. Wspólnie ustalamy najważniejsze obszary w zakresie zarządzania i administrowania Państwa nieruchomością. Mając na uwadze określone cele, a także stan techniczny i eksploatacyjny budynków oraz sytuację finansową i prawną nieruchomości, przygotowujemy plan inwestycyjny.

Realizacja powierzonych zadań odbywa się we współpracy z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, który jest na bieżąco informowany o działaniach na rzecz Państwa nieruchomości. Celem naszej pracy jest poprawienie komfortu mieszkańców i właścicieli lokali oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa.

Odważnie podchodzimy do nowych wyzwań i podejmowania trudnych decyzji. W mediacjach z właścicielami wykazujemy wyrozumiałość i asertywność. Dobro Wspólnoty Mieszkaniowej jest naszym priorytetem w negocjacjach z podmiotami zewnętrznymi.

Nasze kompleksowe usługi obejmują :

> prowadzenie spraw administracyjno-eksploatacyjnych,

> obsługę techniczną obiektu,

> obsługę finansowo-księgową,

> sporządzanie planów i raportów,

> doradztwo prawne.